SKS Kalite Yönetim Sistemi

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin dört temel yapı taşından biri olan Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye’de hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya yönelik rehberlik etmek amacıyla geliştirilmiştir.

SKS setleri Türkiye’de kamu, özel ve üniversite statüsünde sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde oluşturulmaktadır.

SKS setleri, puanlandırma sistematiği, standartlar ve değerlendirme ölçütlerine yönelik rehberlik ifadeleri ve eklerde yer alan yardımcı dokümanlar ile birlikte aynı zamanda sağlık hizmeti sırasında karşılaşılabilecek riskleri minimalize eden ve risklerin yönetimini sağlayan bir araç niteliğindedir.

Sağlıkta kalite çalışmalarının etkin ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için, Sağlıkta Kalite Standartları ile birlikte Bakanlığımızca yayımlanan çeşitli yardımcı rehberlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve uygulanması gereklidir.

Sağlıkta Kalite Standartları sistematik bir yaklaşımla Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak hazırlanmaktadır.

Standart hazırlama çalışmaları sırasında, çeşitli yöntemlerle kullanıcıların ve ilgili uzmanların görüş ve önerileri alınmakta, özellikle saha uygulayıcılarının kalite çalışmaları ile ilgili tüm süreçlere dâhil edilmesi sağlanmaktadır.

Ercan SEZER | Genel Müdür

Op. Dr.Şeref ÖZTÜRK | Başhekim

Mehmet Burak SEZER | Genel Müdür Yardımcısı

Arzu AYDIN | Kalite Direktörü ve Yönetim Temsilcisi

Esra GÜNDÜZ | Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Zuhal CEYHAN | Mali İşler Müdürü

Vildan DEMİR |Hasta Hizmetleri Sorumlusu

İlkay YILMAZ | Hasta İlişkileri Sorumlusu

Hülya AYANOĞLU | Hasta Hakları Sorumlusu

Özlem Ön | Acil Hekimi

Emre YILMAZ | Sorumlu Hemşire

Nebahat ŞERBETÇİ | Sorumlu Hemşire

Kamile DOLAPÇI | Sorumlu Hemşire

Gülseren KARAOĞLAN | Sorumlu Hemşire

Füsun BAYSAL | Sorumlu Hekim

Ayten DEMİRCİ | Sorumlu Hemşire

Nilgün TOPAL | Sorumlu Hemşire

Ceyda ELÇİ | Sorumlu Ebe

Ayten USTA ÖZER | Sorumlu Hekim

Merve KOPAR | Sorumlu Hemşire

Osman ÇOBAN | Fizyoterapist

Erkan Yula | Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Sevim YÜCEL | Sorumlu Tekniker

Rıdvan KARAHASANOĞLU | Sorumlu Hekim

Erdem CEBECİ |Sorumlu Tekniker

Hülya GÜL | Mesul Müdür